Postęp inwestycji
Zaawansowany postęp prac w Katowicach 15 lipca 2021

Zaawansowany postęp prac w Katowicach

Po dłuższym okresie przerwy w prowadzeniu relacji z inwestycji publikujemy najnowszy raport z zaawansowania prac przy ul. Karola Stabika w Katowicach. Zdecydowana większość lokali mieszkalnych jest już na przedostatnim kroku przed gotowością do odbiorów. W pozostałych trwają ostatnie prace instalacyjne oraz wykonywane są wyprawy tynkarskie ścian i wylewki podłóg.

Na terenie inwestycji została już wykonana zewnętrzna instalacja sieci elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, trwa wykonywanie podejść oraz podjazdów do lokali, montowane są także krawężniki dróg dojazdowych oraz zagospodarowywane masy ziemne wokół budynków. Wszystkie elewacje budynków zostały już wykonane, trwa montaż ostatnich elementów zewnętrznych oraz balustrad balkonowych.

W najbliższym czasie Blockhaus. przystąpi również do porządkowania i czyszczenia lokali, w których prace zostały ukończone w 100%.
Równocześnie montowane zostaną wygrodzenia ogródków lokalowych i finalizacja prac zewnętrznych na inwestycji.