Finansowanie

Prosto i bez komplikacji

Nasza inwestycja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską – Nabywcy mieszkań na budowanych przez nas osiedlach mają zapewniony jeden ze środków ochrony wymieniony w ustawie – otwarty rachunek powierniczy.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który kupując mieszkanie dokonują Państwo regularnych wpłat na poczet inwestycji deweloperskiej. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę lokali mieszkalnych, a my jako deweloper otrzymujemy je od banku w miarę postępów prac budowlanych.

Jak to wygląda w praktyce?

Podpisując umowę deweloperską otrzymujecie Państwo szczegółowy harmonogram płatności wraz z datami wpłat ściśle powiązanymi z postępami prac na budowie, a Bank prowadzący rachunek powierniczy kontroluje zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia – podstawą jest wpis kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora z Banku. Jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, Bank wypłaca nam transzę środków zgodnie z obowiązującą umową deweloperską.

Dla zwiększenia Państwa pewności, Bank kontroluje również sposób, w jaki wykorzystujemy środki z rachunku powierniczego. Zapewnia to ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez Państwa lokalu – zmniejsza się więc ryzyko wykorzystania tych środków na cele inne niż realizacja danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Poznaj szczegóły finansowania NOTUS Finanse SA.

Wyłączną obsługę kredytową inwestycji Mieszkania KatoVice świadczy NOTUS Finanse SA.

NOTUS Finanse jest jedną z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych.
Wspieramy w wyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim Twoich potrzeb i oczekiwań.